• Szociális Központ Szekszárd

• Szociális Központ Szekszárd • 7100. Szekszárd, Mérey utca 33-35.   • Tel.: 74 319 040 • e-mail: radam@tolna.net  • web: www.szocialiskozpontszekszard.hu

  • Bemutatkozás
 
       
 
      
       

Kedves Látogató!

 
    
 

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Szekszárdi Szociális Központ képviseletében.
Bemutatkozásunkat egy számomra kedves Tatiosztól származó gondolattal kezdem:

     
„Elődeink hittek a szív bölcsességében, azt mondták róla: ÉGI ADOMÁNY, és még azt is mondták: a jóságnak jóság, a szeretetnek szeretet a jutalma.”

     
Intézményünk a jelenlegi struktúrájában 1992 évben kezdte meg a működését.

     
Az előzmények:
1968 őszétől egy fő házi gondozó kezdte meg a munkát a városban.
1972. októberében kezdi meg működését a város első Öregek Napközi Otthona a Pollack Mihály utcában, 20 férőhellyel, 2 gondozóval. Szakmai segítséget a városi főorvostól kapnak.
1982-ben megkezdi működését a város második napközije a Mikes utca 1.-ben, ahol 25 idős embernek biztosítottak napközbeni ellátást. Itt 2 gondozó és egy házi gondozó kezdi meg a munkát.

     

A mai Szociális Központ kiépítése:
Az első 56 férőhelyes idősek otthonával egy időben megkezdte működését a III. sz. Idősek Klubja, s így a napközbeni ellátásunk már 75 főre emelkedett.
1994 évben az intézmény felvette Dr. Kelemen József nevét, aki a két világháború között a város tisztiorvosa, s egyben a szegények orvosa volt.
1996 –tól a Szociális Központ önálló intézményként működik tovább.
Ezzel egy időben, figyelembe véve az életkor kitolódásával járó egyre több idős ember valós szükségletét, valamint kínálkozó lehetőségeket, tovább bővítettük-, ill. új szolgáltatásokat hoztunk létre.
1997 évben 25 férőhellyel létrehoztuk a Kadarka utcai idősek otthonát, amit 2003-ban 12 emeltszintű férőhellyel tudtunk bővíteni. Szintén ez évben az Újvárosi Római Katolikus Társaskör épületében (Szt. István Ház), a Német Nemzetiségi Egyesület támogatásával elindul a IV. sz. Idősek Klubja 25 férőhellyel, s így már az elöregedő újvárosi városrészben is jelen vagyunk a szolgáltatásainkkal.
1999 évben egy jelentős lakossági igényt kielégítve kezdi meg működését a Dienes Házban a fogyatékosokat ellátó nappali intézményünk, biztosítva 22 fiatal napközbeni ellátását, fejlesztését.
2002 októberében, a Mérey utca 42.-ben egy új idősotthoni részleget indítottunk. Jelenleg itt egy 10 férőhelyes otthon, ill. egy 25 férőhelyes napközi működik. Valamint itt kapott helyet a 2004 évben bevezetett jelző rendszeres házi segítségnyújtás diszpécser központja, ami jelenleg 136 otthonában élő idős ember részére nyújt 24 órás biztonságot.

     

Nagy összefogással 2007 évben létrejön a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás, melynek keretében, a Tolnai idősek nagy örömére elindul a Tolnai 42 férőhelyes idősek otthona, valamint 8 településen a házi segítségnyújtás.

     

Jelenleg 155 főt látunk el idősek otthonában, közel 100 fő részére biztosított a napközbeni ellátás, 22 fiatal részére biztosítunk fejlesztést, 136 lakásban folyamatosan rendelkezésre áll a jelző készülék, több mint 200 idős embert étkeztetünk, ill. segítünk a mindennapi életvitelében a saját otthonában.

     

Talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy az elmúlt közel három évtizedben kiépítettünk egy olyan idős ellátó rendszert a városban, amely a rugalmas és hatékony működésével képes magas színvonalon kielégíteni az idős emberek részéről jelentkező szükségleteket valamennyi ellátási formánkban.
Ehhez természetesen nélkülözhetetlen, a kölcsönös bizalmon épülő együttműködés a fenntartó - az ellátást igénybe vevők – a hozzátartozók – és az intézmény között.

     

Amennyiben sikerült felkelteni a szolgáltatásaink iránt az érdeklődést, kérem, tekintse meg ezeket részletesen a szolgáltatások menüpont alatt.

 
   
Rottenbacher Ádám
 
   
   
   
   
   
 
   
   
 • Szociális Központ Szekszárd hivatalos honlapja

© Szociális Központ Szekszárd

 • Készült: 2020..