• Szociális Központ Szekszárd

• Szociális Központ Szekszárd • 7100. Szekszárd, Mérey utca 33-35.   • Tel.: 74 319 040 • e-mail: radam@tolna.net  • web: www.szocialiskozpontszekszard.hu

 • Az ellátások igénybevételi módja
 
      
    
 

Az ellátások igénybevételi módja

     

A nyújtott szolgáltatás megkezdésének előkészítése/kérelem

     

A szolgáltatások igénybevétele előtt lehetősége van minden érdeklődőnek, hogy szolgáltatásainkat, elhelyezési körülményeinket megismerje. Fontos, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról megfelelő információkkal rendelkezzenek az érdeklődök, ahhoz, hogy a megfelelő döntést tudják meghozni. Az érdeklődőknek és hozzátartozóiknak, kérésüknek megfelelően (telefonon, levélben, személyes látogatás) információt nyújt az intézmény a jogosultság feltételeiről, tárgyi és nem tárgyi feltételekről, térítési díj fizetésről.
Az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelem önkéntes, melyet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóban és írásban nyújthat be, illetve terjeszthet elő. A kérelmezőt nyilvántartásba vételéről az intézmény tájékoztatja.
Az előgondozást végző a kérelmező szociális és családi viszonyairól, egészségi állapotáról tájékozódik, valamint ezzel egyidőben a gondozási szükséglet vizsgálatára is sor kerül.
Az előgondozás során a kérelmező az igénybevételi eljárás lefolytatásáról, a gondozási szükséglet vizsgálatához esetlegesen még szükséges dokumentációk (kórházi zárójelentés, orvosi papírok, személyi igazolvány) beszerzéséről, a jövedelemigazoláshoz szükséges adatok beszerzéséről, az intézményi életről kap tájékoztatást.
     

Értesítés a szolgáltatás igénybevételéről:

     

Az ellátás igénybevételének biztosítása esetén értesítésre kerül sor, melynek során az intézmény tájékoztatást nyújt

 • a szolgáltatásról, a fizetendő térítési díjról,
 • a beköltözésre fenntartott legalább nyolcnapos határidőről, illetve annak elmulasztása esetén követendő eljárásról,
 • a megállapodás megkötéséhez szükséges okiratokról, hozzátartozói nyilatkozatokról,
 • a behozható személyes használati tárgyak köréről.

     

Megállapodás

     

Az intézményi jogviszonyt az intézmény, valamint a kérelmező között megkötött megállapodás alapozza meg, megkötésére az ellátott vagy törvényes képviselője, valamint az intézmény vezetője jogosult.
     

A megállapodás tartalmazza:

     

 • az ellátás kezdetének időpontját,
 • az intézményi ellátás időtartamát,
 • az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,
 • a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,
 • az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.
 • az ellátotti jogokról és az érdekképviseletéről szóló tájékoztatást,
 • a jogviszony megszűntetésének szabályait.
 
  
 
   
   
   
 
 
 
   
 • Szociális Központ Szekszárd hivatalos honlapja

© Szociális Központ Szekszárd

 • Készült: 2020..