• Szociális Központ Szekszárd

• Szociális Központ Szekszárd • 7100. Szekszárd, Mérey utca 33-35.   • Tel.: 74 319 040 • e-mail: radam@tolna.net  • web: www.szocialiskozpontszekszard.hu

  • Az intézmény alapadatai
 
      
    
 

Az intézmény alapadatai:


Törzskönyvi azonosító szám: 418607
Adószán: 15418609-2-17
KSH statisztikai szánjel: 15418609-8730-322-17
Az intézmény neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja
Rövidített névhasználat: Szociális Központ
Székhely címe: 7100. Szekszárd, Mérey utca 33-35.
Alaptevékenységi besorolás: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása.
Felügyeleti szerv: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
                          Ellátási Társulás
Fenntartó: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
                Ellátási Társulás
Intézmény vezetője: Rottenbacher Ádám
  

A fenntartó adatai:
Az alapítói jog gyakorlója/fenntartó: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
A fenntartó székhelye: 7100. Szekszárd, Béla király tér 8.
A fenntartó besorolása: Jogi személyiségű társulás
A társulás elnöke: Faragó Zsolt Önkormányzati Képviselő Szekszárd
A Társulási megállapodás kelte: 2016 december 21.
   

A székhely adatai:
A Szociális Központ székhely intézménye: Dr Kelemen József Idősek Otthona
Címe: 7100. Szekszárd, Mérey utca 33-35.
Ellátási forma: ápolást - gondozást nyújtó intézmény/idősek otthona 66 engedélyezett
                      férőhely
A székhely ágazati azonosítója: S0032071
Adószáma: 15418609-2-17
Törzskönyvi azonosítója: 418607
Telefon: 74/319-040

    

    

A telephely(ek) adatai:
1. Dr Kelemen József Idősek Otthona / 7100. Szekszárd, Kadarka utca 74/a.
Ápolást – gondozást nyújtó intézmény/idősek otthona 37 engedélyezett férőhely
Ágazati azonosítója: S0032071S0069698
Telefon: 74/315-713

     

2. Dr Kelemen József Idősek Otthona / 7100. Szekszárd, Mérey utca 42.
Ápolást – gondozást nyújtó intézmény/idősek otthona 10 engedélyezett férőhely
Időskorúak nappali ellátása: III. sz. Idősek Klubja 25 engedélyezett férőhely
Házi segítségnyújtás: 30 engedélyezett férőhely
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 136 engedélyezett készülék
Szociális étkeztetés – szociális konyha
Ágazati azonosítója: S0032071S0069718
Telefon: 74/415-267

     

3. Idősek Otthona / 7130 Tolna, Bajcsy Zs. út 73/7.
Ápolást – gondozást nyújtó intézmény/idősek otthona 42 engedélyezett férőhely
Ágazati azonosítója: S0032071S0071767
Telefon: 74/540-056

     

4. I. számú Idősek Klubja / 7100. Szekszárd, Pollack utca 55.
Időskorúak nappali ellátó intézménye 20 engedélyezett férőhellyel
Házi segítségnyújtás: 18 engedélyezett férőhely
Szociális étkeztetés – szociális konyha
Ágazati azonosítója: S0032071S0069725
Telefon: 74/311-013

     

5. II. számú Idősek Klubja / 7100. Szekszárd, Mikes út 1.
Időskorúak nappali ellátó intézménye 30 engedélyezett férőhellyel
Házi segítségnyújtás: 27 engedélyezett férőhely
Szociális étkeztetés – szociális konyha
Ágazati azonosítója: S0032071S0035867
Telefon: 74/315-737

     

6. IV. számú Idősek Klubja / 7100. Szekszárd, Rákóczi út 71.
Időskorúak nappali ellátó intézménye 25 engedélyezett férőhellyel
Házi segítségnyújtás: 127 engedélyezett férőhely
Szociális étkeztetés – szociális konyha
Ágazati azonosítója: S0032071S0035881
Telefon: 74/679-230

     

7. Fogyatékosokat Ellátó Nappali Intézménye / 7100. Szekszárd, Babits utca 17.
Fogyatékosok nappali intézménye 22 engedélyezett férőhellyel
Ágazati azonosítója: S0032071S0037867
Telefon: 74/411-722

 
   
   
   
   
 
 
 
   
 • Szociális Központ Szekszárd hivatalos honlapja

© Szociális Központ Szekszárd

 • Készült: 2020..