• Szociális Központ Szekszárd

• Szociális Központ Szekszárd • 7100. Szekszárd, Mérey utca 33-35.   • Tel.: 74 319 040 • e-mail: radam@tolna.net  • web: www.szocialiskozpontszekszard.hu

  • Tevékenységi kör- működési terület
 
      
    
 

Tevékenységi kör - működési terület

     

Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások keretében

     

  • szociális étkeztetés
  • házi segítségnyújtás
  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  • idősek nappali ellátása
  • fogyatékosok nappali ellátása

     
Személyes gondoskodást nyújtó, szakosított ellátás keretében tartós bentlakást biztosító intézményi ellátás, idősek tartós bentlakást nyújtó ápolása, gondozása.

     

Működési terület

     

A szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, a fogyatékosok nappali ellátása) tekintetében Szekszárd város közigazgatási területe;

     

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében:
Szálka, Őcsény, Zomba, Kéty, Murga, Felsőnána, Szedres, Medina Önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki;
     

     

A fogyatékosok nappali ellátása kiterjed továbbá Bátaszék, Alsósána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis közigazgatási területére is.

     

Az idősek ápoló – gondozó otthoni ellátása tekintetében Szekszárd és Tolna város, ill. a Társulás települései.

 
   
   
   
   
 
 
 
   
 • Szociális Központ Szekszárd hivatalos honlapja

© Szociális Központ Szekszárd

 • Készült: 2020..